Hoe te bestellen?
mail of bel de bestelling door naar het hoofd kantoor in Nederweert. Tel 0031 (0) 495 545838,. Online bestellen is mogelijk na registratie van uw gegevens incl. btw nummer. Uw account wordt geactiveerd ( via mail) en u kunt inloggen met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Onze minimum order bedrag is 100 Euro. Vertegenwoordigers, Het is altijd mogelijk geheel vrijblijvend een afspraak te maken met een van onze vertegenwoordigers. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Extra bestelinfo
U bent verplicht uw bestelde goederen bij ons af te nemen. Indien u uw bestelling weigert wordt10% van het totale order bedrag alsnog in rekening gebracht.Dit is een nieuwe regel die wij vanwege voorraadbeheer, administratie en loodskosten hebben moeten invoeren.

Defecten en/of foute leveringen
binnen 10 dagen na levering kan er gereclameerd worden over defecte en/of foutieve artikelen.

Krediet voorwaarden,
Nieuwe klanten zullen hun eerste bestellingen onder rembours of vooruitbetaling voldoen. Aan de hand van het betalings gedrag van de klant kunnen we na wederzijds overleg overgaan op een betalingstermijn van 15 dagen netto, na de factuurdatum. Wanneer u ons een machtiging geeft voor het automatisch incasseren van het factuurbedrag zal dit nooit een probleem geven.

Levertijd,
Alle bestellingen zullen in drukke periodes binnen maximaal 3 weken geleverd worden. Ivf V.o.f. streeft er onder normale omstandigheden naar alles binnen een week te leveren. Indien u iets voor een bepaalde datum nodig heeft, gelieve dit op de bestelling te vermelden.

Extra service,
Alle artikelen van St. Justin worden geleverd in luxe geschenkverpakking. De amuletten kunnen voorzien worden van een gratis display indien u de gehele serie besteld. Alle artikelen voorzien van half edelsteentjes kunnen besteld worden in o.a. Lapis lazuli, barnsteen, carneool, malachiet, Amethist , turkoois en maansteen Verzendkosten, Alle leveringen van 400Euro excl. B.t.w. of meer worden gratis(alleen nederland) thuis bezorgd

Verzending geschied op risico van de kopers tenzij anders is overeengekomen.

Kopers worden geacht in het bezit te zijn van alle vereiste invoer en/of betalings-vergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat kopers niet van de verplichting de goederen opde overeengekomen wijze af te nemen.

Indien betalingen niet binnen de termijnen geschieden , zullen wij genoodzaakt zijn over te gaan op remboursleveringen.

Indien kopers de goederen bij aankomst om welke reden dan ook niet direct in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten ( bijv. opslag ) voor hun rekening, onverminderd ons recht om de goederen aan een derde te verkopen en de oorspronkelijke kopers voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden.

Bij overschrijding door kopers van een dor deze of enige vorige order overeengekomen betalingstermijn hebben wij het recht deze order geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd ons recht een vergoeding te vragen van kosten schaden en renten. Indien wij van mening zijn dat de financiele situatie van kopers geen waarborg biedt voor tijdige betaling, zijn wij niet verplicht leveringen te verrichten danwel tegen contante betaling.

De afspraken met betrekking tot exclusieve rechten van andere kopers uit dezelfde stad zijn bindend. Wij zijn onder geen voorwaarde verplicht leveringen te verrichten.

Klachten inhoudende dat de goederen niet geleverd zijn zoals overeen gekomen , dienen binnen een termijn van 8 dagen nadat kopers over de goederen hadden kunnen beschikken schriftelijk , d.m.v. een aangetekend schrijven, bij ons te worden ingediend..

Het bestaan van claims en/of reclames ontheft kopers niet van hun verplichtingen prompt na te komen. Bij overschrijding van de overeengekomen zullen de kopers ons rente over het niet betaalde faktuurbedrag verschuldigd zijn van 3 procent per maand. Ook buitengerechtelijke incassokosten en kosten verbonden aan een faillissementsaanvrage komen voor kopers rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen en schaden, voortvloeiend uit vertraging in de uitvoering of niet uitvoering van de order.

Orders worden uitsluitend uitgevoerd volgens deze leverings en betalingsvoorwaarden. Met uitzondering als anders schriftelijk is overeengekomen.

Nederlands recht is van toepassing en eventuele geschillen dienen voor de bevoegde rechter.